Close

Випуск 9 (14) 2021

DOI: 10.48096/btc.2021.9(14)

Селекція та генетика

Збирання, переробка, стандартизація та економіка

ISSN 2307–6429