Close

Головна

Збірник наукових праць

ЛУБʼЯНІ та ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Дане видання є продовженням “Збірника наукових праць Інституту луб’яних культур УААН” та містить статті з питань селекції, насінництва, агротехніки, використання добрив, захисту від шкідників та хвороб, механізації збирання, первинної переробки й стандартизації луб’яних та технічних культур, які мають теоретичну та практичну значимість і будуть корисні для наукових співробітників, спеціалістів сільського господарства, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Рік заснування​

2010

Проблематика

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем льонарства та коноплярства (селекція, технологія вирощування, механізація збирання, первинна переробка, якість та економіка) та інших технічних культур​

Свідоцтво про державну реєстрацію

ISSN

2307-6429

Періодичність

1 раз на рік

Реєстрація у ДАК України

Постанова №1-05/4 від 22.04.2011 р., Наказ №1222 від 27.10.2016 р.

Спеціальність ДАК

сільськогосподарські науки

Мова видання

змішаними мовами:українська, російська

Засновник

Інститут луб’яних культур НААН

Відповідальний редактор

Мохер Юрій Володимирович, кандидат технічних наук

Заступник відповідального редактора

Жуплатова Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук

Відповідальний секретар

Дудукова Світлана Володимирівна

Адреса редакції

Інститут луб’яних культур НААН, 45, вул. Терещенків, м.Глухів, Сумська обл., 41400, Україна тел.: +380 (05444) 2-21-35

Індексування

Політика видання

Головна мета Збірника наукових праць – надання широким верствам наукової спільноти можливості обміну інформацією про результати наукових досліджень з льоном, коноплями та іншими технічними культурами.

Рецензування

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам видання та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Порядок подання

Основні вимоги до оформлення та подачі рукописів наукових статей до фахового наукового видання

Архів номерів

Архів останніх публікацій