Close

Випуск 7 (12) 2019

DOI: 10.48096/btc.2019.7(12)

Селекція та генетика

Землеробство та захист рослин

Збирання, переробка, стандартизація та економіка

Історія аграрної науки

ISSN 2307–6429