Close

Випуск 4 (9) 2015

 ПНД НААН №19 «Луб’яні культури»: основні результати 2013 року

Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Моргун О.В.

Селекція та генетика

Взаємозв’язок між кількісними і якісними ознаками волокна конопель

Мигаль М.Д., Лайко І.М., Міщенко С.В.

Систематика і філогенез конопель як наукова проблема

Міщенко С. В. 

Про співвідношення статевих типів конопель у зв’язку з їх запиленням і плодоношенням

Мигаль М.Д., Лайко І.М., Міщенко С.В.

Використання світового генофонду посівних конопель при створенні сортів однодомної форми

Кириченко Г. І., Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В.

Вивчення генофонду льону-довгунця за цінними господарськими ознаками

Кривошеєва Л. М.

Удосконалення методики визначення вмісту волокна в стеблах льону-довгунця

Слісарчук М.В., Дрозд О.М. Лісовий О.Б.

Роль термічної обробки насіння льону-довгунця у підвищенні стійкості до фузаріозу

Чучвага В. І., Йотка О. Ю.

Землеробство та захист рослин

Залежність продуктивності льону-довгунця від застосування мікробних препаратів за умов органічного виробництва

Шувар А.М. 

Вплив попередників на ступінь ураження льону-довгунця фузаріозом

Йотка О. Ю., Чучвага В. І.

Антагоністична активність біологічного препарату триходерміну проти хвороб буряка столового протягом вегетації і при зберіганні

Ткаленко Г. М.

Порівняльна токсичність інсектоакарицидів для звичайного павутинного кліща

Березовська-Бригас В.В.

Видовий склад запилювачів люцернового агроценозу та їх добова активність у правобережному Лісостепу України

Яковлєв І. В.

Порівняльна ефективність методів обліку членистоногих-шкідників запасів зерна

Бондаренко І.В.

Збирання, переробка, стандартизація, економіка

Дослідження кута зламування стебел при весняному збиранні трести конопель

Лук’яненко П. В., Рябченко О. П.

Нові технічні рішення у переробці волокномісткої сировини

Березовський Ю.В. 

Визначення впливу вхідних сировинних факторів на інтенсивність декортикації конопляної сировини

Клевцов К.М.

До питання сушіння насіння с.-г. культур з використанням альтернативних видів палива

Петраченко Д.О., Коропченко С.П.

Нормативна база оцінювання конопляної олії

Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В.

Стратегія і перспективи розвитку легкої промисловості України

Клевцов К.М.

Аналіз структури витрат на вирощування технічних конопель

Примаков О.А., Козорізенко М.П.

Напрями використання коноплепродукції у світі

Марченко Ж.Ю.

Перспективы развития биотопливного рынка Украины

Клевцов К. М.

Аналіз використання об’єктів права інтелектуальної власності в Дослідній станція луб’яних культур ІСГ Північного Сходу НААН

Головій О.В.

До 100-річного ювілею вченого-конопляра Василя Івановича Пильника

Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В.

ISSN 2307–6429