Close

Випуск 6 (11) 2018

Селекція та генетика

Результати конкурсного сортовипробування нових сортів конопель

Кириченко Г. І., Лайко І. М., Вировець В. Г., Міщенко С. В.

Землеробство та захист рослин

Умови розвитку бур’янів, шкідників і хвороб у посіві монокультури конопель у залежності від удобрення

Мигаль М. Д., Лайко І. М., Міщенко С. В., Кириченко Г. І., Лайко Г. М., Бірюкова Т. С.

Антракноз льону в умовах західного лісостепу України 

Ващишин О. А., Біловус Г. Я., Шувар А. М., Дорота Г. М.

Збирання, переробка, стандартизація, економіка

ISSN 2307–6429